Privacy Policy Stöten Camping

Protecting your personal information and your privacy is important for the shock camping. Therefore, and because GDPR (General Data Protection Regulation) demands it, we have created this privacy policy in which you can read about how we process your personal data.

1. Personal data manager

Shock Camping
521008-Xxxx
Grundforsen 981
780 67 Sälen
Sweden

2. Handling of personal data

When it comes to personal data, our primary focus is to protect it so that they do not end up in the wrong hands.

3. What information do we collect and what do we use it for?

Reservations:
When you put a booking with us, we collect the information needed for us to handle your booking and to prevent and prosecute any fraud and attempted fraud. We then collect:

Name
Address
Phone number
Email address
IP address

Information that is linked to payment is not handled by us but this information is handled by the company that offers the payment method. For example, Klarna Bank AB. 

Dispatch of information, advertising etc.

Sending information that is not directly linked to an event where you expect, or should be able to expect to receive information only if you are particularly accepted to receive such.

E -mail or SMS whose main content is not of "expected" nature, you can completely deregister from. This can be done in different ways.

1. Through your customer account with us that you reach when you log in via our site.
2. via a unregister link or instruction contained in each mailing.
3. Contact us by emailing or calling. See contact us for contact details.

Information that is considered to be directly linked to an event where you expect, or should be able to expect information, may be: order confirmation, booking confirmations, delivery information etc.

4. Why do we collect the information?

All the information we collect has clear purposes and purposes. The reasons may be:

  1. Complete our part of an agreement with you as a customer. So as sending your booking confirmation and providing the commitments we owe by law. Such as guarantee commitments, accounting, agreements or equivalent.
  2. Prevent, prevent and prosecute crimes such as fraud and theft.
  3. Collect reviews about how you experienced shopping with us as well as reviews about the products you bought.
  4. To give you a personified experience when you visit our site.

5. Who can access the saved information?

Your personal data may be shared with others then required or when law forces us to it.

Dina uppgifter kan komma att delas med exempelvis fraktbolag, myndigheter, marknadsföringsbolag (exempelvis företag som tillhandahåller tjänst för utskick av epost om du godkänt detta) eller andra leverantörer.

Vi säljer aldrig din information till tredjepart!

6. Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

7. Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp, orderhistorik och bokningar sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter fyra år.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

8. Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Amendment
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Deletion
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;

Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Complaint
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

9. Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik cookie lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas cookien med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

If you do not accept cookies in your browser, several of the features on the websites will not work. This is because the site will find it a new visitor at each page charge.

If you do not accept cookies, your browser can be canceled so that you automatically deny the storing cookies or be informed each time a website requests to store a cookie. Through the browser, previously stored cookies can also be deleted. See the browser's help pages for more information.

We also use services from third parties which in some cases use cookies. Among other things, we collaborate with the following companies to improve our marketing: Google.

This site uses Google Analytics provided by Google, Inc. Google Analytics uses cookies to analyze how users use the web page.

Google will use this information to evaluate your use of the website, compile reports of activities on the website and provide other services in connection with activities on the website and use of the Internet.

If you do not want your visits to our site to appear in the statistics in Google Analytics, you can install an extension in your browser by following this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

10. Contact information

You can contact us throughstotencamp@telia.com

Version 1.2 2021-01-19