Terms of purchase

Avbokning av boende

Avbokningsvillkor boende

Du som gäst kan skydda dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd för 199 kr.
Avbeställningsskyddet betalas vid bokningstillfället.
Om ni har betalat avbeställningsskydd och måste avbeställa det bokade boendet, kontakta receptionen på +46 70 31 850 11 eller på stotencamping@gmail.com

För boende i stugor gäller bokningsvillkoren nedan.

Villkor :

– avbeställning som sker tidigare än 1 vecka före ankomst debiteras endast med kostnaden för avbeställningsskyddet.

avbeställning med mindre än 1 vecka till ankomstbehåller vi 100 % av totalpriset + avbeställningsskyddet.

Vid avbeställning på grund av sjukdom eller dödsfall inom familjen, som kan styrkas med läkarintyg, och om avbeställningsskydd betalats, återbetalas totalbeloppet, utom summan för avbeställningsskyddet och en expeditionsavgift på 300 SEK.

Note! Om du EJ köpt avbeställningsskydd gäller INTE villkoren för återbetalning.

HYRESGÄSTENS ANSVAR :
Du som gäst hos oss på Stöten Camping har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls.
Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
Hyresgästen förbinder sig att följa de regler och anvisningar som gäller för boendet.
Hyresgästen förbinder sig vidare att betala alla eventuella kostnader för skadegörelse på boendet och dess inventarier.
Städning ingår ej, vid utebliven eller bristfällig avresestäd kommer en kostnad om minst 1000:- att debiteras.


DISPONERING AV BOENDET :
Ni har tillgång till ert boende från kl. 14.00 på ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen. Då skall nyckeln vara återlämnad om inte annan överenskommelse blivit gjord.

Stöten Camping har rätt att annullera bokningar i händelse något inträffar utanför vår kontroll t.ex. skadade stugor. I sådana fall återbetalas hela den inbetalade summan. Hyrtagaren har ingen rätt till skadestånd.

Ombokning & återlämning av kanoter/cyklar

Rebooking

Du kan skydda dig mot ombokningskostnader genom att köpa ett ombokningsskydd för 50 kr. vid bokningstillfället. Då kan du när du vill omboka din kanot/cykelbokning fram till kl. 14:00 dagen innan. Detta gör du enklast genom att logga in på din bokning och byta dag/tid, den nya bokningen kan vara närsomhelst under kvarstående säsong.

Stöten Camping har rätt att annullera bokningar i händelse något inträffar utanför vår kontroll t.ex. stulna eller skadade kanoter/cyklar. I sådana fall återbetalas hela den inbetalade summan. Hyrtagaren har ingen rätt till skadestånd.

Återlämning av utrustning

Hyrtagaren ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas oskadad i rätt tid och på rätt plats. Hyrestagaren skall till uthyraren utan oskäligt dröjsmål anmäla uppkomna skador på hyrd utrustning. Skador på kanot/cykel skall ersättas med reparationskostnaden. Stulen/bortappad kanot/cykel ska ersättas med återanskaffningsvärdet liksom övrig utrustning som skadats eller förlorats. Uthyraren har inga försäkringar som hyrestagaren kan nyttja.

Anvisningarna om var utrustningen skall lämna fås vid avfärd. Om anvisningarna inte följs tillkommer en kostnad för upphämtning av hyresobjekten plus ett dygnspåslag per hyresobjekt enligt aktuell prislista.

Kanoterna/cyklarna skall liksom övrig hyrd utrustning lämnas rengjorda. I annat fall tillkommer en extra kostnad för rengöring. Kanoter ska också vara tömda på eventuellt vatten.

All paddling sker på egen risk. Vi går igenom säkerhetsrutiner med alla innan avfärd & ni ansvarar själva för ev försäkringar.

Köpvillkor för Stöten Camping

Ordering

När du har genomfört en bokning sänder våra system automatiskt ut en bokningsbekräftelse till din angivna e-post. Läs noga igenom bokningsbekräftelsen när du mottagit den, och undersök om bokningskräftelsen överensstämmer med bokningen.

We reserve the right to cancel your booking or parts of this if, for example, the product/activity you ordered has sold out or is fully booked.

Reservation
We reserve the right to cancel orders, whether it is errors such as printing errors, technical problems or mass orders. In case of error information, you have the right to cancel your purchase, with reference to the Consumer Purchasing Act. We also reserve ourselves for delays and full booking. Of course, you have full right of withdrawal and get the money back if you are not satisfied.

Payment
All prices are shown as a standard including statutory VAT. You can choose between the payment methods presented at checkout. In order to minimize the risk of non -authorized access, all payment information is encrypted.

For all payment methods except invoice, you will be charged when the order is placed, even if the booking is at a later date.
If you have selected an invoice, this will be sent to your email when your booking is confirmed. The standard invoice via Klarna has 14 days credit time.

In connection with an order for invoice, a credit check is made. You will receive a copy of the check sent you. An invoice fee may be added when ordering for an invoice. This fee is shown both at the checkout and on the invoice. In the case of approved credit checks, the goods are delivered to your registered address.

Personal data and confidentiality
When you log in to our site, or as soon as you move on to the checkout, all information is encrypted. If you are not logged in to our site when buying, the purchase will be made as a guest.

Personal data manager is Stöten Camping and we never pass on or sell information to third parties, with the exception of our payment intermediaries who handle money transfer. You have the right to request a register extract to register what information is stored about you and we adjust incorrect information on request. On request, we delete all your information from our systems. Shock Camping will never send you e-mail to you for advertising purposes, if you have not completed the purchase with us or otherwise asked to get this.

Our site uses so -called cookies. It is a standardized technology that almost all web pages today use. The purpose is to be able to keep statistics on how the site is used and provide us with useful information on how we can improve the pages for our users. In the settings to your browser, you can choose not to accept cookies if desired.

 

Dispute
Any dispute may be referred to the General Complaints Board (ARN). Stöten Camping has as a policy to follow ARN's recommendations.

--------------

Shock Camping